Translate

2012/12/21

Världen går inte underVad kommer då hända den 21:e december 2012 när Nibiru seglar förbi vårt solsystem någonstans mellan vår egen sol och jorden? Jordens undergång, den 21:e december 2012?

Varför verkar myndigheter ha så bråttom att hitta liv på andra planeter? Vi bokstavligen matas med nya rapporter om att NASA eller andra institut nu hittat ytterligare en planet i rymden som antingen "kan vara bebolig", eller är väldigt lik vår egen jord så det "kan finnas liv". Finns det något som myndigheterna "vet", men som allmänheten absolut inte får veta? Varför denna brådska?

1983 lanserade NASA projektet IRAS (InfraRed Astronomical Satellite) vars syfte är att kartlägga hela himlen med infraröda våglängder. De hittade nästan direkt ett väldigt stort objekt som är på väg rakt in i vårt eget solsystem. Objektet är av samma storlek som Jupiter och kallas Planet X eller "Nibiru" (ibland även Nemesis). Det ser ut som att Nibiru är en form av "svart stjärna" som i sig har 7 planeter runt sig, 5 mindre, en sjätte av samma storlek som jorden och slutligen en sjunde. Det är ett lite intressant sammanträffande att den sjätte planeten i äldre skrifter ofta beskrivs som "hem för gudarna" (Home of Annunaki). Nemesis är på denna sjätte planet straffets och vedergällningens gudinna i grekisk mytologi.

År 2012 är året som planeten/stjärnan Nibiru kommer att börja korsa vårt eget solsystem. Banan som Nibiru seglar efter skär vårt solsystem mellan jorden och vår egen sol med en cykel på 5125 år. Seglatsen i vårt solsystem pågår i två år. Detta fenomen är i allra högsta grad verkligt och vi har länge till och med kunnat se Nibiru från jorden med blotta ögat. I maj 2011 kunde t.ex. Nibiru ses från jorden som en "andra sol" i ungefär samma storlek som vår måne.

Mayaindianerna förutspådde jordens undergång för flera tusen år sedan. Deras heliga kalender, "The Tzolkin", visar att året 2012 är slutpunkt för "den stora cykeln". The Great Cycle startade 0.0.0.0, vilket omräknat till vår kalender är den 11:e augusti år 3114 Före Kristus. Den 21:e december 2012 blir det 13.0.0.0. Slutet på cykeln, lite drygt 5125 år senare. 

Faktum är att även vår egen bibel indikerar jordens undergång 2012 med bilder/skrifter som alla pekar mot att detta år har stor betydelse. Här är ett utdrag ur bibeln och Uppenbarelseboken:

Uppenbarelseboken 20:12:
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.
 
Det finns även indikatorer på att den mytomspunna staden Atlantis sjönk för just 5125 år sedan och att det var precis då som Noaks ark sjösattes. 

Nostradamus skall även ha sagt: Ett stort objekt är på väg mot vår planet, det kommer att nå oss 2012... men inte träffa!

... och Albert Einstein varnade för en större skiftning i våra poler som kommer få oerhörda konsekvenser. 

Vi vet ju alla att tidvattnet påverkas av vår egen måne, men för att åstadkomma en "stor skiftning i våra poler" krävs det att en enorm himlakropp kommer tillräckligt nära jorden. 

Så vad kommer då hända den 21:e december 2012 när Nibiru seglar förbi vårt solsystem någonstans mellan vår egen sol och jorden? Kommer vi behöva en ny Noaks ark? Eller är det någon annan stad som "sjunker"?

Beräkningar visar att Nibiru är tillräckligt stor för att skapa en skiftning vid våra poler och sannolikt kommer att göra det. Vissa beräkningar visar till och med att den kommer få jorden att stanna under några dagar i februari 2013, dvs. sluta rotera helt. Hela vår existens är baserad på att jorden roterar kring sin axel och om denna rotation på något sätt störs, kommer vi bokstavligen svämmas över av naturkatastrofer. Allt från kraftiga jordbävningar, vulkanutbrott och tsumanis kommer svepa över jorden. Ingen plats på jorden kommer att vara fredad mot dessa oerhörda krafter om/när jorden omformar sin position och rotationsaxel. 

När Nibiru helt passerat vårt solsystem i juli 2014 börjar nästa "stora cykel" (för att använda Mayaindianernas terminologi). Nu kanske det är helt andra förutsättningar som gäller på jorden; det kanske inte längre är minusgrader på Antarktis eftersom skiftningen i polerna gjort att Antarktis ligger i tropikerna. Söderhavet har kanske istället frusit och blivit nya Sydpolen? Nya hav har bildats, andra har förintats. Nya berg har växt fram, andra har sjunkit och försvunnit. Hela jordens naturtillgångar har omfördelats. Jorden har "fötts på nytt" och det liv som finns kvar behöver på nytt anpassa sig utifrån nya förutsättningar. Något som sker varje 5125:e år.

Vad tror du (nu) egentligen hände när dinosaurierna försvann? Och vad kommer effekten bli denna gång Nibiru seglar förbi vår planet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar