Translate

2015/07/10

I juli säger bondepraktikan..Knutdagen 10 juli
I ett fåtal uppgifter sägs att ”Canutus kör bonden lian ut”. Denna dag ska bonden påbörja arbetet med lien i slåttern. 


Canutus – Namnet, som är den latinska formen av Knut, fanns, till minne av att den danske kungen Knut den helige dödades denna dag 1086, på dagens datum före 1901. Eftersom Knut redan fanns i den svenska almanackan (tidigare på 7 januari och sedan 1680 på 13 januari) utgick Canutus detta år.


1086 – Den danske kungen Knut IV blir mördad i Odense domkyrka, sedan han har råkat i konflikt med stormännen om ett krigståg till England. Eftersom han bland annat har lett korståg för att kristna Kurland och Livland i Baltikum börjar hans bror Erik Ejegod efter hans död arbeta för att få honom helgonförklarad. 1101 blir han officiellt kanoniserad av påven och får snart namnet Knut den helige med festdag 19 januari (utom i Sverige och Finland, där Knutsdagen sedan 1680 firas den 13 januari) och 10 juli.I juli (1/7 – 31/7) säger bondepraktikan:
I denna månad skall man ingen stark drick eller purgants till sig taga; vakta dig för mycken sömn och svettebad, åderlåtande, hetan mat, och för okyskhet; men salvia drick; mjölk och sötost är sund.

I Lejonet är gott att bygga hus, att lägga grundval, och att flytta uti hus.

Vakta dig att du icke förer dig i nya kläder.Viktigt om Juli

 • Regn i andra hälften av juli är gärna ihållande. Vad juli och augusti icke koka, kan september inte steka.
 • Åska i denna månad bebådar gott kornår och stor sjuklighet bland kreaturen.
 • Juli motsvarar i fråga om väderlek januari.
 • Den vecka i juli, som i både gamla och nya almanackan börjar med Sara och slutar med Jacob, kalls som bekant fruntimmersveckan och brukar i allmänhet vara regnig.
 • I denna månad ingår hunddagarna (rötmånaden).

Andra viktiga dagar i juli

 • Den 2/7, sådant vädret är denna dag, sådant fortfar det vara i 40 dagar därefter.
 • Margaretadagen (den 20/7), regn på denna dag tycker lantfolket icke om, enär man då väntar svår bärgning och emedan nötterna skadas. Det heter skämtsamt; Greta väter i nöten.
 • Magdalenadagen (den 22/7), Magdalena gråter gärna.
 • Emmadagen (den 23/7), Klar och varm ej kvalmig, lovar ett gott år.
 • Jacobsdagen (den 25/7), Varm och klar förkunnar en kall jul.
 • Sjusovaredagen (den 27/7), Om det regnar denna dag, kommer det att regna i sju veckor framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar