Translate

2016/01/08

ANDENS FRUKTER – DEL 7


Idag fortsätter serien om ”Andens frukter”. Dagens frukt är GLÄDJE.
Alla upplever glädje ibland, oavsett hur livssituationen ser ut. Även i fattiga länder är det slående att se hur mycket glädje som finns hos människor som inte vet om de kommer kunna äta sig mätta, som betraktar en kartong som en ”lyxig säng” och vars liv är en ständig kamp.

I gigantiska köpcentra inne i städerna ser man sällan några glada miner, bara tungt allvar. Ute på landsbygden, i småbyarna, däremot är människor – barn såväl som vuxna – spontant glada.

Alla människor har en ”grundglädje”. Min erfarenhet är att personer med en stark tro i allmänhet har en större grundglädje än andra, men det finns förstås undantag. Med en hög grundglädje kan du möta livets svårigheter med större styrka.

Det är utmanande och kanske rentav provocerande att hitta glädje även i svåra passager i livet. Det finns svåra förhållanden i livet, som du inte kan påverka. De är förutsättningar som du endast kan förhålla dig till. Inget blir bättre av att förneka detta. Det finns andra tuffa förhållanden som du kan förändra; de är problem som är möjliga att lösa. Oavsett om du står i situationer med förutsättningar eller problem finns samma behov av glädje. Din grundglädje kan komma fram trots allt och genom allt, även mitt i kriser.

Du kan lockas att tro att glädjen ska komma till dig när omständigheter förändras. Bara du får ett nytt jobb så kommer du att trivas bättre, bara du kan flytta till en ny stad så blir allting bra. Men, även på det nya jobbet och i den nya staden ska du leva med dig själv. Ofta är det inom dig själv som det största glädjehindret finns. Istället för att fly ifrån din verklighet kan du i nuet uppleva glädje.

Din ”hemläxa” i helgen:
1. Påminn dig själv om att du kan välja att vara glad, det spelar ingen roll vilka omständigheterna är.
2. Finns det mönster i ditt liv att försöka fly från svåra förhållanden? Fly inte från din verklighet, utan välj istället glädje mitt i vardagen.
3. Försök inte tvinga på sörjande och lidande människor din glädje. Låt istället din glädje bli energi till goda gärningar för någon som just nu kämpar i livet. Vem kan du göra något gott för kommande vecka?
 Lycka till!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar