Translate

2017/09/19

44 dagar av häxkonst, dag 19 – Eldelementet


Det är från tiden, 1300-1600-talen, som man har funnit flest diagram och avhandlingar över elementens övervägande roll som universums beståndsdelar, samt scheman över deras förhållande till varandra. Elden var energin, livet, kraften, som sov inne i träden och väcktes till liv av blixten. Jfr liv, livsgnista. Luften var dock ofta betecknat som det högsta elementet: himlens beståndsdel, det gudomliga på jorden, också en symbol för intelligens och ädelhet, snarare än direkt visdom. Den moderna ockultismen måste, på grund av vetenskapen, förkasta tanken att de fyra elementen utgör världsalltets balans. Eld är ju trots allt inget ämne i sig, men den kemiska reaktionen hos eld, vattnets flyktighet och förmåga att återspegla, luftens livgivande inflytande och jordens trygghet, kommer nog alltid att i viss utsträckning fortfarande kunna betecknas som, magi, ockultism, mysticism…


Elden förbinds med fullkomning, med sommar, fullmåne och solens zenit. Gudinnesapekt är den mogna, fruktbara och här kan man arbeta med t ex den nordiska vanagudinnan Freja, kärlekens och fruktbarhetens gudinna.

Staven är eldens redskap. Eldelementet associeras med söder och solen mitt på dagen. Eldelementet styr över passion och vilja, rening, förvandling, sexualitet.

På årshjulet associeras eld med sommar. Magiska symboler är stearinljus, lampor, eld, tarotkort, kristallkula, mandalas.


Att arbeta med eldens element är att arbeta med sin känslo- och viljekraft, att lära sig hantera dessa krafter konstruktivt. Att använda elden så den värmer och föder oss, håller oss levande, men att se till att den inte okontrollerat flamma över och bränna upp vårt hus (oss själva).

Eld är ett manligt element vars färg är rött - hettans och blodets färg.

Elden har ofta setts som mänsklighetens och civilisationernas hjälpare och vägledare. Elden skall tas på allvar, annars så kan det lätt bli farligt.


I den grekiska myten är Prometevssagan särskilt känd. Prometeus, som tillhör en äldre gudasläkt, stjäl elden från gudarna och ger denna till människorna. Han hjälper således mänskligheten enormt genom att trotsa gudarna, men måste sedan ändå straffas genom att fjättras vid en bergstopp och torteras.

Salamandern anses i västerländsk tradition vara eldens elementarande. Måhända är han en mindre släkting till draken som i väst före kristendomen, precis som i dagens öst, snarare symboliserade positiv kraft än någonting annat. Salamandern ansågs bo i vulkaner, något som alkemisterna antagligen hade fått om bakfoten.

Stjärntecken: väduren, lejonet och skytten. Nyckelord: sommar, mage, ungdomlighet och gul galla. Egenskaper: passion, eldighet, entusiasm, koleriskhet och spontanitet.


Eld representerar längtan efter livet, viljan att vara och bli. Alla element har, vad man kan kalla för olika vibrationer av gudomligheten (förutsättning för liv), och eld har traditionellt förknippats med vad indianerna till engelska översatt till ”spirit”: ungefär ”den själsliga urkraften”. Eldelementet är fyllt med den gudomliga gnistan, som också kan sprida sig som en löpeld till alla runt omkring.  Eld representerar därför den glödande livskraften inom oss och eldteckenföddas entusiasm är ibland större än livet och då den kan brinna utom kontroll, så är det bäst att sköta dess glöd.

Eld brukar ge en känsla av trygghet och de som är födda i detta element brukar ha en varm utstrålning som ger värme till omgivningen. En gnista från någon som är född i ett eldelement kan tända upp nya idéer, samt fungera som en ledstjärna för att lysa upp vägen för att uppnå målen med övertygelse och entusiasm för andra - helt enkelt vara en källa till inspiration.

Eld stärker självförtroendet att ta itu med problem utan att tveka. Utan eld, det finns ingen utstrålning, ingen övertygelse, inget uttryck.

Eldpersonens natur är energisk, passionerad men ibland nyckfull. De stjärntecken som präglas mest av detta är eldtecknen väduren, lejonet och skytten. Antikens medicin sade att dessa personer lätt blev koleriska, och ett häftigt, eldigt humör var typiskt dessa. Eldtecknens grundegenskaper är: energi, aktivitet, entusiasm, kreativitet, kraft, vitalitet, idealism, passion, eldighet, koleriskhet och spontanitet. Eldteckenfödda är dynamiska, av naturen ofta entusiastiska och temperamentsfulla och behöver ett personligt uttryck.

I en organisation stöder eldpersonen företagsandan och inspirerar alla sina medarbetare att kämpa för att nå de gemensamma målen, detta är eldpersonens absolut bästa egenskap.

Eldpersonen är intuitiv på ett kreativt sätt, snabb och ihärdig, stabilitetens motpol, konstant nedbrytande och återuppbyggande i jakten på bra resultat. Eldpersonen inger hopp åt sin omgivning och har en stark kombination av livskraft och drivkraft.

Eldpersonen ser ut att vara i evig kontakt med en kraft, som är större än sig själv och har som regel en mycket stark utstrålning. Vederbörande är konstant framåtriktad och öppen för nya impulser, inspirerande, dragande och målinriktad samt har en stor vilje- och handlingskraft.

Vid långsam förändring visar eldpersonen en framåtriktad drivkraft, som är helt och fullständigt viljestyrd. Vid snabba förändringar mer eller mindre exploderar eldpersonen och bränner sin väg genom alla existerande system i kampen för att bygga upp en helt ny och personlig struktur med fokus på framgång och stor aktivitet.

Om allting går, som det ska, och det är vind i seglen, inspirerar eldpersonen fortfarande sina medarbetare och uttrycker stor personlig drive och välvilja i förhållande till andra.

Om saker och ting inte fungerar, riskerar eldenergin att bli allt för komprimerad i personens inre med en överraskande stor och okontrollerad vredesexplosion som följd, som kan vara mycket skrämmande för omgivningen.

I pressade situationer saknar eldpersonen ofta självkontroll, och har ett hett temperament samt en tendens att känna sig överkörd och stressad.

Om den inre elden brinner okontrollerat hos eldpersonen, uppstår det lätt en tendens till impulsiva handlingar, egoism, maktmissbruk, negativitet och aggressivitet, negativ stolthet samt en sjuklig tendens till att bli förblindad av sin egen utstrålning.

I tillväxt tider ligger eldpersonen emellertid inne med en stark transformerande kraft, som kan driva både personen själv, medarbetarna och firman till väldigt bra resultat.

Eldpersonen älskar utmaningar och är ofta en trendsättare på många sätt. Eldpersonen söker konstant spänning, är rättvis och vill gärna ha sista ordet, och även om eldpersonen kan vara mycket aggressiv och nedbrytande i motgångar, så mister vederbörande aldrig tron på, att allt nog ska lyckas i slutändan.

I goda tider med stabil och förutsäglig framgång kan eldpersonen bli väldigt uttråkad, om det inte finns några utmaningar och spännande uppgifter att brinna för.

På det personliga planet är eldpersonen på många sätt en varm människa som ofta har hjärtat på det rätta stället. Han eller hon är mycket ihärdig, men om inte diverse idéer skrivs ner direkt när de dyker upp, eller om inte de genomförs omedelbart, riskerar många idéer att gå förlorade.

Eldelementet motsvarar den handlingskraftiga energin på ett extremt utåtriktat sätt och är det mest fysiskt aktiva av de fyra elementen. Eldpersonens värme och vitalitet kan allra bäst jämföras med den första starka vårsolen, som aktiverar fortplantningen och könsdriften hos människor och djur, och eldpersonen har också en stark sexuell drift, som är väldigt lättantändlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar